ข่าวเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กีฬา การเมือง ติดตามข่าวได้ทุกที่เวลา

เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารรอบโลก ติดตามได้ทุกข่าว เทคโนโลยี เกม กีฬา หวยออนไลน์ ดูดวง เลขเด็ด

What is the Thai Lotto?

Almost half of the Thai population plays the Thai Lotto. This lottery is a form of legal gambling that is governed by a legislative framework. This framework determines the size of the jackpots and the percentage of ticket sales that goes to supporting national causes.

There are two types of tickets offered in the Thai Lotto. The first is the Thai Government Lottery, or TGL. The second is the Thai Charity Lottery, or TCL. Both are held twice a month. The first prize is three million baht, and the second prize is two million baht.

Tickets are sold by lottery agents and retailers. These agents charge a fee for their services. นกตาทิพย์ นกตาทิพย์ of a ticket is about 100 baht. However, the ticket price may rise to 500 baht in some provinces.

The ticket contains anti-counterfeiting features. There are also several common characteristics of a counterfeit ticket.

When you buy your ticket, you will have to pay an administrative tax of 0.5% to the local agent. You will also have to pay withholding tax if you win. The withholding tax is a tax on the prize you win. This tax must be paid within two years from the date the lottery was drawn. The Thai government uses 28% of the lottery’s profits for state expenditure.

นกตาทิพย์ประจำวัน started the lottery process in regional municipalities in 1934. In 1932, the lottery was used to raise funds for social advantages. This money was used to help Thailand recover from World War I.