ข่าวเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กีฬา การเมือง ติดตามข่าวได้ทุกที่เวลา

เว็บไซต์รวบรวมข่าวสารรอบโลก ติดตามได้ทุกข่าว เทคโนโลยี เกม กีฬา หวยออนไลน์ ดูดวง เลขเด็ด

What is Mehndi Tattoo?

Mehndi, also called Henna or Mehandi, is a form of temporary body art using a paste made from powdered dried leaves of the henna plant (Lawsonia inermis). Henna has been used for centuries in India, Pakistan, Africa, and the Middle East for beauty, religious, and ceremonial purposes. It is often applied to the hands and feet during wedding ceremonies in both Hinduism and Islam.

Henna has cooling properties and is very safe for the skin. It contains natural ingredients, so it doesn’t burn or irritate the skin like most tattoos do. It is a great option for brides who want a beautiful and safe way to decorate their hands for a special occasion. mhandee หวยออนไลน์ is believed that the henna paste helps the new bride find her inner self, and this is reflected in the intricate designs on her hands.

In addition to the many patterns, it is common to have a hidden inscription of the groom’s name in the mehndi design. It is a tradition that the groom must touch the bride’s hands to find his name and this is believed to initiate the start of their conjugal life. The henna stain’s color is usually cherry red to brown and can vary depending on the amount of time the henna is left on and if coffee, lemon, tea, or essential oils were added for texture or smell.

Online lottery mhandee is the most popular lotto site in Thailand, open 24 hours a day, trusted by more than 100,000 users. You can play all types of lottery games with mhandee, including government lotteries, Yi Ki, Lao lottery, and GSB stock lottery.